Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przkazuje informację dla Beneficjentów o rachunkach bankowych przeznaczonych na zwroty środków dla poszczególnych Działań i Poddziałań  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

Lp. Nazwa rachunku Numer rachunku w PKO BP
1. WUP RPO DZIAŁANIE 7.1 - ZWROTY 54 1020 4391 0000 6902 0159 1668
2. WUP RPO DZIAŁANIE 7.3 - ZWROTY 64 1020 4391 0000 6502 0159 1684
3. WUP RPO DZIAŁANIE 7.4 - ZWROTY 12 1020 4391 0000 6202 0159 1700
4. WUP RPO DZIAŁANIE 7.5 - ZWROTY 54 1020 4391 0000 6602 0159 1718
5. WUP RPO DZIAŁANIE 7.6 - ZWROTY 64 1020 4391 0000 6202 0159 1734
6. WUP RPO DZIAŁANIE 8.1 - ZWROTY 33 1020 4391 0000 6102 0159 1759
7. WUP RPO DZIAŁANIE 8.2 - ZWROTY 62 1020 4391 0000 6802 0159 1767
8. WUP RPO DZIAŁANIE 8.3 - ZWROTY 72 1020 4391 0000 6402 0159 1783
9. WUP RPO DZIAŁANIE 8.4 - ZWROTY 57 1020 4391 0000 6702 0159 1809
10. WUP RPO DZIAŁANIE 8.5 - ZWROTY 67 1020 4391 0000 6302 0159 1825
11. WUP RPO DZIAŁANIE 8.6 - ZWROTY 72 1020 4391 0000 6102 0159 1833
12. WUP RPO DZIAŁANIE 9.1 - ZWROTY 65 1020 4391 0000 6902 0159 1858
13. WUP RPO DZIAŁANIE 9.2 - ZWROTY 75 1020 4391 0000 6502 0159 1874
14. WUP RPO DZIAŁANIE 9.3 - ZWROTY 85 1020 4391 0000 6102 0159 1890
15. WUP RPO DZIAŁANIE 9.4 - ZWROTY 70 1020 4391 0000 6402 0159 1916
16. WUP RPO DZIAŁANIE 9.5 - ZWROTY 80 1020 4391 0000 6002 0159 1932
17. WUP RPO DZIAŁANIE 9.6.1 - ZWROTY 82 1020 4391 0000 6902 0159 1940
18. WUP RPO DZIAŁANIE 9.6.2 - ZWROTY 73 1020 4391 0000 6802 0159 1957