W tym dziale przeczytasz sprawozdania z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

  1. Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2021 (PDF, 1.08 MB)
  2. Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2020 (PDF, 1.04 MB)
  3. Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2019 (PDF, 931.54 KB) 
  4. Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2018 (PDF,1.45 MB)
  5. Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2017 (PDF, 632,27 KB) 
  6. Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2016 (pdf, 1.31 MB)
  7. Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2014 i 2015 (pdf, 568.99 KB)