Szanowni Państwo!

Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2018 rok, nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: TIK został zaplanowany na czerwiec 2018 r.

Odstępuje się od przeprowadzenia naboru wniosków w wyżej wskazanym terminie ze względu na trwające prace mające na celu opracowanie optymalnego trybu wdrażania dla wskazanego typu projektu. 


Informacja o nowym terminie naboru zostanie podana w terminie późniejszym.