W związku z opracowaniem przez Ministerstwo Rozwoju Podręcznika Beneficjenta w wersji 1.7 uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej RPO WP, w zakładce: Skorzystaj z systemu informatycznego / SL2014, został udostępniony Podręcznik Beneficjenta w zakresie obsługi SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność, bazujący na aktualnej wersji dokumentu MR, wraz z Uszczegółowieniem Podręcznika Beneficjenta w zakresie obsługi SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność przyjętym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego na mocy Uchwały nr 287/5751/17 w dniu 28.03.2017 r.

Zamieszczona na stronie internetowej wersja Podręcznika Beneficjenta (…) przygotowana została wraz z Uszczegółowieniem (…) jako jeden dokument w formacie PDF. Podręcznik Ministerstwa zawiera wyróżnione odnośniki (hiperłącza) do zapisów uszczegółowiających dodanych przez IZ/IP, dzięki czemu korzystanie z Podręcznika Beneficjenta w zakresie obsługi SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność powinno być wygodniejsze i bardziej intuicyjne dla Beneficjentów.

Dokumenty można pobrać tutaj: http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/154-dowiedz-sie-wiecej-o-programie/lsi/sl2014