W związku z opracowaniem przez Ministerstwo Rozwoju Podręcznika Beneficjenta w wersji 1.8 uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej RPO WP, w zakładce: Skorzystaj z systemu informatycznego / SL2014, został udostępniony Podręcznik Beneficjenta w zakresie obsługi SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność, bazujący na aktualnej wersji dokumentu MR, wraz z Uszczegółowieniem Podręcznika Beneficjenta w zakresie obsługi SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność przyjętym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.

Najważniejsze zmiany w nowo udostępnionym dokumencie dotyczą modułów: Monitorowanie uczestników projektu oraz Baza personelu.

Dokumenty można pobrać tutaj: http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/154-dowiedz-sie-wiecej-o-programie/lsi/sl2014