Informujemy, że Pracownia Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata sp. j. rozpoczęła realizację badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WP 2014-2020. Ewaluacja zakłada m.in. pozyskanie informacji nt. kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WP 2014-2020 od Wnioskodawców i Beneficjentów w ramach prowadzonych badań ankietowych. W czasie trwania badania przedstawiciele Wykonawcy skontaktują się respondentami w celu poinformowania o szczegółach badania. Dlatego też prosimy o udzielenie członkom zespołu badawczego wsparcia w realizacji ewaluacji.

W załączeniu list uwierzytelniający, w którym znajdują się szczegółowe informacje na temat badania.

List uwierzytelniający - skan (PDF, 511 KB)

List uwierzytelniający (PDF, 279.9 KB)