Informujemy, że w nocy z 27 na 28 lipca 2017 roku, od godz. 00.00 do godz. 04.00, przeprowadzane będą prace modernizacyjne związane z aktualizacją oprogramowania urządzenia sieciowego w centrum danych w którym znajduje się LSI RPO WP 2014-2020.

W związku z powyższym korzystanie z systemu w wymienionym czasie będzie niemożliwe.