Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął najważniejsze założenia do trzeciej edycji konkursu w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałania: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP.

  

Główne założenia do naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałania: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP (PDF 106 KB)