W dniu 18 czerwca 2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji Zasad naboru kandydatów na ekspertów w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Aktualizacja Zasad dotyczy dostosowania dokumentu do obowiązującego porządku prawnego i uspójnienia z Zasadami naboru kandydatów na ekspertów oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Do pobrania:

Zasady naboru kandydatów na ekspertów w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-20202014-2020 oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020