Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacja w zakresie założeń do konkursu, którego ogłoszenie planowane jest w III kwartale 2019 r. w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałania: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020

Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął najważniejsze założenia do konkursu w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałania: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój którego ogłoszenie planowane jest w III kwartale 2019 r.

Główne założenia do naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałania: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP (PDF 167 KB)

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS