Informacja w zakresie założeń do konkursu, którego ogłoszenie planowane jest w III kwartale 2019 r. w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałania: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020

Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął najważniejsze założenia do konkursu w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałania: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój którego ogłoszenie planowane jest w III kwartale 2019 r.

Główne założenia do naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałania: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP (PDF 167 KB)