Informujemy, że w zakładkach:

została udostępniona nowa wersja Podręcznika Beneficjenta w zakresie obsługi SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność (PDF, 8.93 MB).

Aktualizacja Uszczegółowienia Podręcznika Beneficjenta w zakresie obsługi SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność ma na celu doprecyzowanie zapisów dotyczących zakresu oraz opisu załączników do wniosku beneficjenta o płatność, poprzez rezygnację z obowiązku składania oświadczenia o ujęciu środka trwałego zakupionego w ramach projektu w ewidencji środków trwałych przez tych beneficjentów, na których przepisy prawa nie nakładają zobowiązania w tym zakresie.

W tym samym celu zmieniono załącznik nr 3 do wniosku o płatność (PDF, 292.98 KB) -oświadczenie na potrzeby uniknięcia podwójnego finansowania dotyczące odpisów amortyzacyjnych .

Dokument obowiązuje od dnia 13 sierpnia 2019 r.