Na II posiedzeniu Komitetu Monitorującego (KM) Program Polska Wschodnia, które odbyło się 29 maja 2015 r., przyjęto kryteria wyboru dla 6 działań w ramach trzech osi priorytetowych.

   3.1 Infrastruktura kolejowa,

   2.2 Infrastruktura drogowa,

   1.4 Wzór na konkurencję,

   1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP,

   1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów,

   1.1.2. Rozwój start - upów w Polsce Wschodniej.

 

"Pierwszy z naborów dla przedsiębiorców zostanie ogłoszony już w lipcu 2015 r." – zapowiedziała wiceminister Iwona Wendel, która przewodniczyła obradom.

Na posiedzeniu omówiono także założenia Strategii komunikacji PO PW i zaakceptowano zaktualizowany regulamin prac KM.

 

Harmonogram naborów wniosków z PO PW na 2015 r. dostępny jest na stronie programu ext-link