Informujemy że, w dniu 9 listopada 2015 r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) uruchomiona została rejestracja podmiotów świadczących usługi rozwojowe w Rejestrze Usług Rozwojowych (RUR). RUR to ogólnopolska, internetowa baza ofert usług rozwojowych - szkoleniowych i doradczych, dostępna pod adresem https://www.inwestycjawkadry.info.pl. Stanowi ona rozbudowaną wersję internetowej bazy szkoleń działającej pod tym samym adresem do końca października br.

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę, że uruchomienie rejestracji podmiotów nie oznacza rozpoczęcia możliwości korzystania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych na współfinansowanie usług rozwojowych dla przedsiębiorców i ich pracowników. W odpowiedzi na zastrzeżenia podniesione przez Komisję Europejską odnośnie kryteriów rejestracji usługodawców, przyjętych w toku konsultacji społecznych, w PARP rozpoczęto prace związane z wprowadzeniem zmiany tych kryteriów w kierunku określenia wymogów jakościowych dotyczących podmiotów świadczących usługi rozwojowe z możliwością dofinansowania ze środków EFS. Do czasu ich zakończenia oraz wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, uwzgledniającej nowe warunki rejestracji, RUR pozostaje uruchomiony dla użytkowników, którzy finansują udział w usługach ze środków innych niż EFS.

Szczegółowe informacje na temat zasad i sposobu rejestracji można znaleźć pod adresem: http://www.parp.gov.pl/uruchomienie-rejestracji-podmiotow-swiadczacych-uslugi-rozwojowe-w-rur-3