Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 przedłużyła nabór wniosków o dofinansowanie projektu pozakonkursowego do 11 grudnia 2015 r., w ramach Działania 8.6 Koordynacja sektora ekonomii społecznej w regionie.
Wydłużenie terminu jest efektem uzgodnień z projektodawcą w przedmiotowym zakresie.

Informacje o naborze w zakładce: Zobacz ogłoszenia naborów wniosków