Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje bezpłatne szkolenie dla przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zainteresowani są pozyskaniem środków na projekty związane z tworzeniem strategii wzorniczej dla własnej firmy.

 O takie środki można aplikować w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (działanie 1.4 PO PW Wzór na konkurencję).

Beneficjenci, którzy wezmą udział w szkoleniu otrzymają m.in. szczegółowe informacje na temat działania, kryteriów wyboru projektów oraz audytu wzorniczego jako skutecznej drogi do innowacji produktowej w firmie.

Spotkanie dla beneficjentów z województwa podkarpackiego zaplanowano w Rzeszowie, w dniu 2 grudnia br. Szczegółowe informacje i formularz aplikacyjny:

http://popw.parp.gov.pl/wez-udzial-w-projektach-szkoleniach-i-konferencjach-popw/spotkanie-informacyjne-dotyczace-dzialania-1-4-popw-02-12-2015-r-rzeszow