Wszystkich zainteresowanych szczegółowymi kwestiami dotyczącymi konkursu ogłoszonego w ramach Działania 2.1 zapraszamy do zapoznania się kolejnym zestawem pytań zadawanych przez potencjalnych beneficjentów. Odpowiedzi udzielają specjaliści z Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wszystkie wyjaśnienia zamieszczane są na stronie www.rpo.podkarpackie.pl w Zakładce: Poznaj zasady działania Programu / Wyjaśnienia i interpretacje dla wnioskodawców OP II.