Dowiedz się, jak ubiegać się o dofinansowanie z Poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie w ramach RPO Województwa Podkarpackiego

Termin

Webcast odbędzie się 2 marca br., w godz. 10:00 – 11:00.

Kilknij i zarejestruj się na webcastPrzejdź do serwisu zewnętrznego

Zapraszamy na seminarium online o Poddziałaniu 1.4.1 RPO Województwa Podkarpackiego - jednym z nielicznych konkursów w obecnej perspektywie finansowej, który oferuje wsparcie na inwestycje w środki trwałe, np. linie produkcyjne.

Na dofinansowanie projektów przeznaczono 200 mln PLN, poziom wsparcia wynosi aż 70 proc. Beneficjentami poddziałania są: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy.

Dofinansowane zostaną przedsięwzięcia, które realizują inwestycje niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów albo usług. Projekty będące efektem wdrożenia własnych wyników prac badawczo–rozwojowych będą premiowane.

Wnioski o dofinansowanie można składać do 31 marca.

Seminarium poprowadzą:

 • Michał Turczyk, Dyrektor w zespole ds. B+R i pomocy publicznej w Deloitte
 • Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Dyrektor Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Program webcastu

Eksperci podczas godzinnego webcastu:

 • Krótko zaprezentują perspektywę finansową 2014 – 2020: nacisk na działalność B+R oraz podnoszenie innowacyjności produktów/usług MŚP
 • Omówią najważniejsze warunki Poddziałania 1.4.1: progi finansowe, intensywność, koszty kwalifikowalne
 • Przedstawią wybrane kryteria punktowe:
  • Wdrożenie wyników prac B+R
  • Poziom innowacyjności
  • Zgodność z Regionalną Strategią Innowacji (RIS)
 • Nakreślą najważniejsze czynniki / ryzyka związane z aplikacją po środku unijne
 • Zaprezentują obowiązki wynikające z podpisania umowy o dofinansowanie:
  • Kwestie związane ze sprawozdawczością, prawidłową realizacją zamówień, trwałością projektu

Dodatkowo, na żywo odpowiedzą na Państwa pytania i wątpliwości dotyczące programu.

Kliknij i zarejestruj się na webcastPrzejdź do serwisu zewnętrznego