Ostrzegamy przed oszustami

W zawiązku z powtarzającymi się sygnałami o stosowaniu przez niektóre firmy doradcze nieuczciwych praktyk polegających na odpłatnym oferowaniu przedsiębiorcom wzorów dokumentów i publikacji dotyczących aplikowania o fundusze europejskie informujemy, że wszelkie dokumenty, poradniki, informatory itp. wydawane przez instytucje publiczne są bezpłatne.

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego nie udzielał rekomendacji oraz nie zawarł umowy o współpracy z żadną z firm doradczych w zakresie udzielania płatnego wsparcia mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom w procesie ubiegania się o dotacje.

Apelujemy o rozwagę.