Informujemy użytkowników Lokalnego Systemu Informatycznego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (LSI WUP) w zakresie osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, iż w związku ze zmianą Wykonawcy świadczącego usługę utrzymania oraz wsparcia technicznego LSI WUP, od dnia 1 kwietnia b.r. nastąpi przerwa w obsłudze systemu.

Za wszelkie utrudnienia z góry przepraszamy. Z chwilą ponownego uruchomienia systemu zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani.