Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego informuje o projektach, które zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej w ramach konkursów z Działania 6.4:

  • Poddziałanie 6.4.1 Przedszkola - konkurs nr RPPK.06.04.01-IZ.00-18-001/15 - zobacz wyniki konkursu
  • Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ - konkurs nr RPPK.06.04.02-IZ.00-18-001/15 - zobacz wyniki konkursu
  • Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne,  konkurs nr RPPK.06.04.03-IZ.00-18-001/15 - zobacz wyniki konkursu