Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Nawiązując do wiadomości z dnia 31 marca br. dotyczącej przerwy w funkcjonowaniu LSI WUP, informujemy użytkowników Lokalnego Systemu Informatycznego w zakresie osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, iż z dniem 19 kwietnia br. system został ponownie udostępniony.

Jednocześnie pragniemy poinformować Wnioskodawców, planujących składać projekty w ramach Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego RPO WP 2014-2020 (nabór nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16), iż w odrębnej wiadomości przekażemy informację na temat wydłużenia terminu składania wniosków o dofinansowanie.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS