W Sejmie toczą się prace nad przygotowaną przez rząd nowelizacją Prawa Zamówień Publicznych. Nowelizacja wprowadza do polskiego prawa przepisy dwóch unijnych dyrektyw. W związku z tym, że proces legislacyjny wciąż trwa, a dyrektywy unijne zaczęły obowiązywać 18 kwietnia, Ministerstwo Rozwoju rekomenduje stosowanie opracowanych przez Urząd Zamówień Publicznych zaleceń, które UZP udostępnia na swojej stronie internetowej Przejdź do serwisu zewnętrznego.

Takie podejście zapewni maksymalną zgodność prowadzonych postępowań z przepisami dyrektyw. Jest to szczególnie istotne dla projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Zalecenia mają zastosowanie do postępowań wszczynanych od 18 kwietnia. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które rozpoczęły się przed tym terminem, mogą być realizowane w oparciu o wciąż funkcjonującą ustawę.