Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego przekazuje informację dotyczącą projektów wybranych do dofinansowania oraz składu Komisji Oceny Projektów w ramach Działania 4.5 Różnorodność biologiczna.

Zobacz wyniki naboru