Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż w związku z uwzględnieniem protestów od wyników oceny formalnej - 6 wniosków o dofinansowanie zostało skierowanych do oceny merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów powołanej w konkursie nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-003/15.

Zobacz wyniki konkursu