Rozpoczęła się realizacja pierwszych projektów gospodarczych, współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach bonów na innowacje, działanie 1.2. Pierwszą umowę na dofinansowanie unijne podpisano z przedsiębiorstwem DEXLON z Kańczugi 26 kwietnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Łącznie wsparcie w ramach tego konkursu uzyska 38 przedsiębiorstw na łączną kwotę 1 533 102 zł dofinansowania.

Bony na innowacje

O dofinansowanie na realizacje przedsięwzięć z zakresu bonów na innowacje mogli się starać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy. Dofinansowanie pozwoli im skorzystać z pomocy jednostek naukowych (np. uczelni czy instytutów badawczych), które ocenią czy ich pomysł na pracę badawczą ma szansę powodzenia. Dofinansowuje się np. ocenę możliwości przeprowadzenia prac B+R, ich celowości i opłacalności, sporządzenie szczegółowych koncepcji i planów badań. Przedsiębiorcy mogli uzyskać dofinansowanie aż do wysokości 85% planowanych wydatków kwalifikowalnych, których minimalna wartość w projekcie mogła wynosić 20 tys. zł, a maksymalna – 50 tys. zł.

- To jest dla nas bardzo ważne, żeby pokazać, że także takie małe firmy, tzw. mikro, jak ta, którą prowadzi pan Piotr Urban, niemające wielkiego zaplecza badawczo-rozwojowego, mogą robić rzeczy innowacyjne, zaawansowane technologicznie, rozwijać się, uczestniczyć w procesie korzystania ze środków unijnych – mówił podczas konferencji w Urzędzie Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Kompleksowe wsparcie firm

Podpisanie pierwszej umowy w tak uroczysty sposób miało symboliczny wymiar. Oznacza, że wdrażanie RPO WP 2014 – 2020 w tak ważnym dla regionu sektorze gospodarczym nabiera rozpędu. Bony na innowacje to jeden z dwóch konkursów w ramach RPO WP skierowanych bezpośrednio do przedsiębiorców, które przeprowadzono w tym roku w ramach nowej perspektywy. Do końca roku planowane są jeszcze kolejne konkursy. Warto zaznaczyć, że wszystkie są planowane w sposób kompleksowy.

- Nasze działania są kompleksowe, bo przedsiębiorca zaczyna od pomysłu, bonu na innowacje czyli opracowuje studium, analizę zasadności prac badawczych, które chce wykonać. Po tej analizie może przyjść do nas po kolejne środki np. na stworzenie własnego laboratorium, albo na opracowanie prac badawczo-rozwojowych – tłumaczy Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Dyrektor Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości.

Nowa perspektywa dla przedsiębiorców

Projekty, na które przedsiębiorcy chcą pozyskać fundusze z Unii charakteryzują się wysokim poziomem innowacyjności, a ich realizacja przyczyni się z pewnością do rozwoju regionu.

- Oczekiwania co do RPO są ogromne. Do tej pory w ramach całego Programu złożono ponad 2 600 wniosków. W tym roku planujemy ogłoszenie jeszcze 36 naborów wniosków. Zakładamy udostępnienie ok. 2,5 mld złotych na kolejne przedsięwzięcia – podkreśla Wojciech Magnowski – Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO WP.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z konferencji prasowej dotyczącej podpisania pierwszej umowy.