Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 37/2016 Marszałka Województwa Podkarpackiego 27 maja 2016 jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, za odpracowaniem w sobotę 4 czerwca 2016.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z przyjętymi interpretacjami sposobu obliczania terminów, jeżeli koniec terminu przypada na dzień wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni (w tym przypadku – najbliższy dzień pracy Urzędu).