Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 nabiera rozpędu. Zarząd Województwa uruchamia kolejne konkursy współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na stronie internetowej rpo.podkarpackie.pl znaleźć można informacje o ogłoszonym w tym tygodniu konkursie dotyczącym różnorodności biologicznej.