Informacja z 6 czerwca

W związku z omyłkowo zamieszczonym plikiem z Listą projektów, które otrzymały dotacje na opracowanie lub aktualizację programu rewitalizacji, zamieszczamy poprawny plik.

Do pobrania

Lista projektów, które otrzymują dotacje na opracowanie lub aktualizację programu rewitalizacji (xlsx, 77.42 KB)

 

Informacja z 5 czerwca

W dniu 29 maja 2018 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą nr 434/9053/18 zatwierdził listę projektów, które otrzymały dotację w III edycji Konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego.

Zgodnie z pkt. XIII podpunkt 13.1 Regulaminu III edycji Konkursu dotacji Gminy, którym została przyznana dotacja na realizację projektu, otrzymają pismo informujące o przyznaniu dotacji wraz z wezwaniem do dostarczenia dokumentacji niezbędnej dla podpisania umowy.