Informujemy, że w związku z niedostępnością platformy ePUAP, włączono awaryjny sposób logowania do systemu SL2014.

Sposób awaryjnego logowania z wykorzystaniem ww. funkcji został opisany w rozdziale 1.3, Podręcznika beneficjenta w zakresie obsługi systemu teleinformatycznego SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność, dostępnego na stronie internetowej http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty-programowe