W związku z opracowaniem przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Podręcznika Beneficjenta w wersji 2.1 uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej RPO WP, w zakładce: Skorzystaj z systemu informatycznego / SL2014, został udostępniony Podręcznik Beneficjenta w zakresie obsługi SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność, bazujący na aktualnej wersji dokumentu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, wraz z Uszczegółowieniem Podręcznika Beneficjenta w zakresie obsługi SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność przyjętym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.

Główne zmiany w wersji 2.1 Podręcznika Beneficjenta SL2014 dotyczą modułu Monitorowanie uczestników projektu. Ponadto w Uszczegółowieniu Podręcznika Beneficjenta w zakresie obsługi SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność doprecyzowano zapisy dotyczące sposobu postępowania w przypadku rozliczania poszczególnych modułów (etapów) wartości niematerialnych i prawnych nabywanych w ramach projektów.

Dokument można pobrać tutaj: http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/lsi/lsi/sl2014/609-podrecznik-beneficjenta-w-zakresie-obslugi-systemu-teleinformatycznego-sl2014-wraz-z-instrukcja-wypelniania-wniosku-o-platnosc