Informujemy, że na mocy Uchwały Nr 448/9375/18 z dnia 4 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał zmiany załącznika nr 2 do Regulaminu konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa  podkarpackiego – III edycja przyjętego Uchwałą Nr 420/8763/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 kwietnia 2018 r. 

Zmiana załącznika nr 2 do Regulaminu konkursu dotacji – Przygotowanie programów rewitalizacji wynika z wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych (Dz. U. z 2018  r. poz. 1000).

Załącznik nr 2 - Formularz wniosku o przyznanie dotacji nowy wzór (doc, 159 KB)

 

Zobacz więcej:

III edycja Konkursu dotacji – Przygotowanie programów rewitalizacji

Wydłużenie terminu naboru wniosków oraz okresu realizacji projektów w ramach III edycji Konkursu dotacji