Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniach: 14 i 22 sierpnia 2018 r. zatwierdził listy projektów, które otrzymały dotację w III edycji Konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego.

Zgodnie z pkt. XIII podpunkt 13.1 Regulaminu III edycji Konkursu dotacji Gminy, którym została przyznana dotacja na realizację projektu, otrzymają pismo informujące  o przyznaniu dotacji wraz z wezwaniem do dostarczenia dokumentacji niezbędnej dla podpisania umowy.

Listy projektów, które otrzymują dotację w III edycji Konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiegoPrzejdź do serwisu zewnętrznego