W związku z występującymi problemami z dostępnością systemu SL2014, informujemy, że Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podjęło decyzję o włączeniu awaryjnego sposobu logowania o SL2014 przy wykorzystaniu funkcji: Login i hasło.

Sposób awaryjnego logowania z wykorzystaniem w/w funkcji został opisany w rozdziale 1.3 Podręcznika beneficjenta w zakresie obsługi systemu teleinformatycznego SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność, dostępnego na stronie internetowej http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty-programowe