Informujemy, że na stronie internetowej RPO WP, w zakładce: Skorzystaj z systemu informatycznego / SL2014 (http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/lsi/lsi/sl2014), został udostępniony zaktualizowany Podręcznik Beneficjenta w zakresie obsługi SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność.

Zamieszczenie dokumentu bazującego na aktualnej wersji Podręcznika Beneficjanta Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju związane jest z koniecznością zaprezentowania Beneficjentom opisu nowych funkcjonalności systemu SL2014 dotyczących m.in. logowania do systemu, korespondencji oraz pracy w module Dokumentacja.

Dokumenty można pobrać tutaj: http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/lsi/lsi/sl2014/609-podrecznik-beneficjenta-w-zakresie-obslugi-systemu-teleinformatycznego-sl2014-wraz-z-instrukcja-wypelniania-wniosku-o-platnosc