Informacje o szkoleniu

Celem szkolenia jest poznanie przez beneficjentów Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego zagadnień związanych z kwalifikowalnością wydatków w projektach osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020.

Szkolenie odbędzie się 15 października 2019 r. w godz. 9.00 - 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4 (II piętro, sala audytoryjna) 

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu uczestnik zostanie poinformowany mailem. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach, wypełniając odpowiednio formularz zgłoszeniowy. 

Szkolenie poprowadzi pani  Renata Stefaniak - absolwentka studiów podyplomowych w kierunku Wiedza o Integracji Europejskiej (UJ Kraków 2002), Zarządzanie i Audyt (UJ Kraków 2006) i kilku innych oraz wielu kursów i szkoleń związanych z Funduszami Europejskimi.

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest dla beneficjentów projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Program szkolenia

  • Aktualne dokumenty i wytyczne dotyczące kwalifikowalność wydatków w projektach realizowanych w ramach RPO 2014-2020 w zakresie EFS – informacje o zmianach wprowadzonych w 2019 r.
  • Warunki kwalifikowalności wydatków. Konkurencyjność wydatków, zamówienia publiczne – zmiany zobowiązań
  • Dotychczasowe wymagania i zmiany w zakresie środków trwałych i cross-financing, wynagrodzenia personelu projektu, kosztów osobowych.
  • Wkład własny
  • Limity i ograniczenia wynikające z obecnie obowiązujących wytycznych
  • Kluczowe dylematy w zakresie kwalifikowalności                          

Organizator szkolenia

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Al. Łukasza Cieplińskiego 4
Tel. 17 747 64 86
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.