Informacje o szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego z zagadnieniami związanymi z ochroną danych osobowych

w ramach projektów z osi priorytetowych VII-IX z uwzględnieniem analizy najczęściej pojawiających się wątpliwości i nieprawidłowości.

Szkolenie odbędzie się 13 grudnia 2019 r. w godz. 9.00 - 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4 (II piętro, sala audytoryjna). 

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu uczestnik zostanie poinformowany mailem. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy

o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach, wypełniając odpowiednio formularz zgłoszeniowy. 

Szkolenie poprowadzi Pan Damian Chaber – Inspektor Ochrony Danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, odpowiedzialny za monitorowanie przestrzegania krajowych

i unijnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w IP RPO WP 2014-2020

i podmiotach, którym powierzyła przetwarzanie danych osobowych.

Dla kogo

Szkolenie jest adresowane dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzkiego Podkarpackiego na lata 2014-2020 z osi priorytetowych VII-IX (beneficjenci Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie).

Program szkolenia

  1. Przegląd unijnych i krajowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, mających wpływ na realizację projektów finansowanych z EFS w ramach RPO 2014-2020.

  2. Obowiązki beneficjenta wynikające z zapisów umownych dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

  3. Właściwe przetwarzanie danych osobowych w aplikacji głównej CST – SL2014.

  4. Najczęstsze problemy w zakresie właściwego przetwarzania danych osobowych w ramach projektów.

  5. Dobre praktyki w zakresie ochrony danych osobowych przy realizacji projektów.

 

Organizator szkolenia

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Al. Łukasza Cieplińskiego 4
Tel. 17 747 64 86
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.