Informacje o spotkaniu

Instytucja Pośrednicząca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zaprasza na spotkanie informacyjne dla Powiatowych Urzędów Pracy woj. podkarpackiego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP.
Typy projektu 1. Usługi i instrumenty rynku pracy określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem robót publicznych.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 11 lutego 2020 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów, o godzinie 10.00.

Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (doc, 74.5 KB) przesłać na adres e-mail pracownika Wydziału Aktywizacji Zawodowej EFS: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 7 lutego 2020 r.

W razie pytań należy kontaktować się z pracownikami Wydziału Aktywizacji Zawodowej EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie pod numerami telefonu (17) 743 28 71 i (17) 743 28 95 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dla kogo

Spotkanie informacyjne dedykowane jest dla Powiatowych Urzędów Pracy woj. podkarpackiego. Z uwagi na roboczy charakter spotkania, prosimy o udział w nim pracowników, którzy będą zaangażowani merytorycznie w przygotowanie wniosków aplikacyjnych oraz realizację projektów pozakonkursowych Osi VII RPO WP w ramach Działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP.

Organizator spotkania

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Adama Stanisława Naruszewicza 11
35-055 Rzeszów