Informacje o szkoleniu

Celem szkolenia jest poznanie przez beneficjentów Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi w projektach EFS – PZP, zasadą konkurencyjności, rozeznaniem rynku.

Szkolenie odbędzie się w dniu 2 marca 2020 r. w godz. 9.00 - 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4 (II piętro, sala audytoryjna) 

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu uczestnik zostanie poinformowany mailem. 

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach, wypełniając odpowiednio formularz zgłoszeniowy. 

Szkolenie poprowadzi pan  Michał Byliniak - szkoleniowiec, przedsiębiorca, realizator projektów UE, ekspert z zakresu funduszy europejskich. Absolwent Europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim, praktyk. Od 2004 r. realizator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Od 2008 r. szkoleniowiec w zakresie realizacji projektów, metodologii projektowej, współpracownik Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju. Autor publikacji, ekspertyz, opinii z zakresu realizacji projektów. Szkoli wnioskodawców i beneficjentów, opiekunów projektów, kontrolerów.

 

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest dla beneficjentów projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych VII – IX RPO WP 2014-2020.

 

Program szkolenia

  1. Tryby postępowania w zakresie realizacji zasady konkurencyjności i zamówień publicznych, łączenie zamówień - zasady i możliwości, wyłączenia dotyczące kosztów osobowych, stosowanie klauzul społecznych. Realizacja zasady konkurencyjności:

- zapytanie ofertowe

- upublicznienie zapytania ofertowego

- termin składania ofert

- warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert

- opis przedmiotu zamówienia

- aspekty społeczne

- protokół z postępowania

- upublicznienie wyniku postępowania

- nałożenie korekty finansowej/uznanie wydatku za niekwalifikowany

- możliwość niestosowania zasady konkurencyjności

  1. Rozeznanie rynku i rozpoznanie cen rynkowych

 

Organizator szkolenia

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Al. Łukasza Cieplińskiego 4
Tel. 17 747 64 86
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.