UWAGA!!! BRAK WOLNYCH MIEJSC, LISTA ZAMKNIĘTA.

Informacje o szkoleniu

Celem szkolenia jest poznanie przez beneficjentów Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego zagadnień związanych z kwalifikowalnością wydatków po zmianach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Szkolenie odbędzie się w dniach 18 - 19 maja 2020 r. w godz. 9.00 - 15.00.

Szkolenie odbędzie się w formie online, w małej grupie, uczestnicy biorący udział w szkoleniu sami decydują, w jakim miejscu z niego skorzystają - w domu czy w miejscu swojego zatrudnienia. Przed szkoleniem każdy z uczestników otrzymuje dostęp do pokoju konferencyjnego online.
Szkolenie prowadzone będzie w formie interaktywnej. Podczas spotkania uczestnik widzi na ekranie swojego komputera prezentację multimedialną, będącą podstawą wykładu, oraz trenera, omawiającego ujęte w programie szkolenia zagadnienia.
W trakcie szkolenia uczestnicy mogą na bieżąco, na czacie, zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.

Wymagania

Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebny jest komputer/tablet/telefon z podłączeniem do Internetu oraz słuchawki. Zalecana jest przeglądarka Google Chrome. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu mailowego.

Metody dydaktyczne

 • prezentacja multimedialna prowadzona przez trenerkę,
 • ćwiczenia, case-study realizowanych projektów.

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. 

W przypadku gdy liczba chętnych będzie przewyższać planowaną liczbę uczestników, organizator zweryfikuje listę osób zgłoszonych i dopuści do udziału tylko jedną osobę z danej instytucji bądź firmy.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia listy rezerwowej.

Z uwagi na małe grupy szkoleniowe prosimy o rozważne zgłaszanie się  i  informowanie o braku możliwości udziału w spotkaniu mimo wcześniejszej rejestracji. Pozwoli to na udział w szkoleniu innym chętnym osobom z listy rezerwowej. 

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu uczestnik zostanie poinformowany mailem.

Szkolenie poprowadzi pani Ingrid Szrajer - ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych, posiadająca  wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania i monitorowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrując się na osiąganiu celów projektów i kwalifikowalności wydatków, w tym właściwym dokumentowaniu prawidłowości realizacji projektów. Obecnie doradza czołowym instytucjom w Polsce w dziedzinie pozyskania dofinansowania z funduszy unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 i zarządzania projektami. Jest autorką artykułów i publikacji z zakresu przygotowywania i realizacji projektów unijnych dla wydawnictwa INFOR, Wiedza i Praktyka, Publiczni.pl.

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest dla beneficjentów projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020.

Program szkolenia

 1. Kwalifikowalność wydatków w projektach RPO WP 2014-2020:
 • Ocena kwalifikowalności wydatku
 • Matryca logiczna kwalifikowalności
 • Zasada faktycznego poniesienia wydatku
 • Zakaz podwójnego finansowania wydatków
 1. Najważniejsze zmiany w kwalifikowalności wydatków obowiązujące w 2020r.
 • Projekty ryczałtowe – nowe rozwiązania
 • Koszty pośrednie – nowe podejście
 • Środki trwałe (zakup, leasing, amortyzacja) – nowe limity, nowe dylematy
 • Trwałość projektów EFRR, FS i EFS - istotne zmiany
 • Najnowsze podejście do rozliczania wynagrodzeń, w tym szczególnie dodatków do wynagrodzeń
 1. Zmiany w procedurze wyboru wykonawców obowiązujące od 9 września 2019r.:
 • Szacowanie wartości zamówienia – od kogo i co jest wymagane?
 • Rozeznanie rynku – dobre zmiany dla zamawiających
 • Zasada konkurencyjności – co nowego?
 • Sankcje finansowe za niewłaściwe zapisy w dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy
 1. Kluczowe dylematy w kwalifikowalności z uwzględnieniem zmian z 2019
 • Kwalifikowalność VAT w projekcie – zmiany interpretacji w zakresie VAT
 • Kwalifikowalność działań informacyjno-promocyjnych w EFRR a EFS – istotne różnice
 • Wnoszenie i rozliczanie w projektach wkładu własnego rzeczowego i finansowego
 1. Prawidłowo prowadzona dokumentacja projektu
 • Prawidłowe opisywanie, obieg i przechowywanie dokumentów finansowo-księgowych
 • Dodatkowe dokumenty potwierdzające prawidłowość realizacji projektu i kwalifikowalność wydatków
 1. Kontrole projektów
 • Rodzaje kontroli
 • Najczęstsze nieprawidłowości w projektach RPO WP 2014-2020 wykrywane przez kontrole
 • Uprawnienia kontrolujących
 • BHP obsługi kontroli przez Beneficjenta
 • Informacja pokontrolna i zalecenia pokontrolne
 1. Dyskusja i konsultacje z trenerką

 

Organizator szkolenia

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Al. Łukasza Cieplińskiego 4
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.