Informacje o szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie beneficjentów Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego z zagadnieniami dotyczącymi ustawy Pzp – trybu krajowego oraz zasady konkurencyjności czyli jak poprawnie udzielić zamówienia w ramach realizowanych projektów dofinansowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Szkolenie odbędzie się w  dniach 6-7 września 2022 r. w godz. 9.00 - 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4 (II piętro, sala audytoryjna)  

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu uczestnik zostanie poinformowany mailem. 

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

Celem odpowiedniego zapewnienia stosownego komfortu, w przypadku gdy w szkoleniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr 17 747 64 86 lub elektronicznie na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szkolenie poprowadzi pani Anna Wójtowicz-Dawid - doktor nauk prawnych; adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego; zajmuje się zagadnieniami prawa zamówień publicznych, pomocy publicznej, kontroli zarządczej oraz prawa finansowego, a także obsługą prawną projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jest wieloletnim trenerem z zakresu zamówień publicznych, pomocy publicznej i kontroli zarządczej; autorka licznych publikacji o tej tematyce

 

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP 2014-2020.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1.Omówienie podstaw prawnych.

2.Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie w trybie krajowym – zgodność z zasadami: uczciwa konkurencja, równe traktowanie, jawność postępowania, efektywność.

3.Prawidłowe szacowanie wartości zamówienia w projektach realizowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020

4.Wybór odpowiedniej procedury udzielenia zamówienia (PZP czy „Zasada Konkurencyjności”)

5.Kto i kiedy stosuje Ustawę PZP a kiedy Zasadę Konkurencyjności.

6.Zasada konkurencyjności a tryb podstawowy – podobieństwa i różnice.

7.Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym.

8.Umowa w sprawie zamówienia publicznego.

9.Omówienie najczęściej powtarzających się nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych skutkujących nałożeniem korekt finansowych.

10.Kto i kiedy stosuje „Zasadę Konkurencyjności”.

11.Wytyczne programowe – prawo czy wskazówki?

12.Co powinno zawierać prawidłowo przygotowane „Zapytanie ofertowe”?

13.Właściwy sposób publikacji zapytania ofertowego w projektach realizowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

14.Warunki udziału i kryteria oceny ofert.

15.Wybór najkorzystniejszej oferty.

16.Sporządzenie protokołu.

17.Udzielenie zamówienia – Umowa z wykonawcą – czy można ją zmieniać w trakcie jej trwania?

18.Orzecznictwo KIO i sądowe

19.Zamówienia o wartości mniejszej niż 50 tys. PLN – jak prawidłowo wybrać wykonawcę?

20.Taryfikator Korekt Finansowych

21.Pytania, dyskusja, konsultacje.

 

Organizator szkolenia

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Al. Łukasza Cieplińskiego 4
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.