Informacje o szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie beneficjentów Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego z zagadnieniami dotyczącymi zamykania projektów, końcowego rozliczania projektów, reguły proporcjonalności, kontroli, monitorowania trwałości projektów współfinansowanych z EFS w ramach RPO WP 2014-2020 .

Szkolenie odbędzie się  13 września 2022 r. w godz. 9.00 - 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4 (II piętro, sala audytoryjna)  

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu uczestnik zostanie poinformowany mailem. 

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

Celem odpowiedniego zapewnienia stosownego komfortu, w przypadku gdy w szkoleniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr 17 747 64 86 lub elektronicznie na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szkolenie poprowadzi pani Renata Piecyk - szkoleniowiec i doradca administracji publicznej (Instytucji Pośredniczących i Zarządzających) w zakresie finansów projektów unijnych; wsparcia w procesie prawidłowego wyboru projektów, ich nadzorowania i rozliczania, a także oceny, monitoringu oraz kontroli. Szkoliła głównie pracowników Instytucji Pośredniczących i Zarządzających w zakresie EFS i EFRR. Posiada ponad 16-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze funduszy unijnych.

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020.

 

Program szkolenia:

1. Końcowe rozliczanie projektów współfinansowanych z EFS w ramach RPO WP 2014-2020

- końcowy wniosek o płatność

- wydatkowanie środków

- rozliczenie środków zgodnie z umową o dofinansowanie

- unikanie błędów i nieprawidłowości

2. Reguła proporcjonalności:

- monitorowanie wskaźników i kryteriów wyboru projektów

- cel, podstawy i warunki stosowania reguły proporcjonalności

- postępowanie w przypadku stwierdzenia nieosiągnięcia przez Beneficjenta założonych wskaźników

- odstąpienie od stosowania reguły lub obniżenie wysokości wydatków podlegających regule

- zapobieganie

3. Kontrole / audyty projektu oraz wdrożenie ewentualnych zaleceń pokontrolnych w projektach współfinansowanych z EFS w ramach RPO WP 2014-2020

4. Zamykanie projektów

5. Monitorowanie trwałości projektów współfinansowanych z EFS

- trwałość rezultatów

- trwałość projektu

6. Inne obowiązki beneficjenta po zakończeniu okresu realizacji projektu

Organizator szkolenia

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Al. Łukasza Cieplińskiego 4
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.