Informacje o szkoleniach

Celem szkoleń jest poznanie przez potencjalnych beneficjentów RPO WP 2014-2020 zasad dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach osi II-VI RPO WP na lata 2014-2020 w kontekście ogłoszonych lub planowanych naborów. Uczestnicy szkoleń mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności pozwalających na prawidłowe zaplanowanie kosztów w budżecie projektu, a następnie ich rozliczanie zgodnie z nowymi wytycznymi horyzontalnymi i programowymi.

Szkolenia odbędą się:

 • 20 kwietnia 2017 r. w godz. 9.00–15.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Rzeszów, ul Towarnickiego 3a, sala konferencyjna.
  Osoby chcące wziąć udział w szkoleniu 20 kwietnia proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego. UWAGA! REKRUTACJA ZAKONCZONA - BRAK WOLNYCH MIEJSC.
 • 21 kwietnia 2017 r. w godz. 9.00–15.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Rzeszów, , ul Towarnickiego 3a, sala konferencyjna.
  Osoby chcące wziąć udział w szkoleniu 21 kwietnia proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego. UWAGA! REKRUTACJA ZAKONCZONA - BRAK WOLNYCH MIEJSC.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu się uczestnik zostanie poinformowany mailem.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Dla kogo?

Szkolenia adresowane są do przedsiębiorców, instytucji i organizacji pozarządowych - potencjalnych beneficjentów RPO WP 2014-2020 w ramach osi II-VI.

Program szkoleń

 1. Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych z EFRR w ramach RPO WP 2014-2020 – podstawowe zasady
 2. Kwalifikowalność a wybór wykonawców zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji – zmiany w zakresie wyboru wykonawców - kiedy zamówienia publiczne, zasada konkurencyjności, rozeznanie rynku?
 3. Kluczowe aspekty kwalifikowalności w kontekście ogłoszonych i planowanych projektów EFRR w ramach RPO WP 2014-2020
 4. Wydatki niekwalifikowalne
 5. Dyskusja i konsultacje z trenerką

Szkolenie poprowadzi pani Ingrid Szrajer Ekspertka w zakresie funduszy unijnych z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania i zarządzania projektami w ramach funduszy strukturalnych, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie doradztwa, zarządzania i monitorowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrując się na osiąganiu celów projektów i kwalifikowalności wydatków, w tym właściwym dokumentowaniu prawidłowości realizacji projektów.

Organizator szkoleń

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów
Tel. 17 773 60 61
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.