Ministerstwo Rozwoju oraz konsorcjum Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych dwudniowych szkoleniach dedykowanych tematyce partnerstwa publiczno-prywatnego. Szkolenia realizowane są w ramach projektu Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem szkoleń jest przybliżenie tematyki i procedur partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) przede wszystkim osobom, które mają małe lub nie mają w tym zakresie doświadczenia. Cykl 16 szkoleń regionalnych, po jednym w każdym województwie, odbędzie się w dwóch turach – wiosennej i jesiennej.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy pracowników jednostek samorządu terytorialnego i jednostek podległych zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu PPP, w tym w szczególności decydentów, osoby zajmujące się inwestycjami, infrastrukturą, pozyskiwaniem środków unijnych, zamówieniami publicznymi czy też obsługą prawną. Szkolenie w Rzeszowie odbędzie się w dniach 8-9 maja 2017 r.

Szczegółowe informacje, agendę szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo pod linkiem: http://www.ppp.gov.pl/projekt-rozwoju-PPP/Strony/Szkoleniaiwarsztaty.aspx