Kolejne szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego przed nami. Od do końca czerwca planowanych jest jeszcze sześć spotkań o różnej tematyce. Z pewnością pomogą odpowiedzieć na wiele pytań i wątpliwości osób, które realizują bądź zamierzają realizować projekty z RPO WP.

Zasady uczestnictwa w szkoleniach

Szkolenia są bezpłatne a zapisy na każde z nich odbywają się poprzez elektroniczne wypełnienie formularza rejestracyjnego. W przypadku gdy liczba chętnych będzie przewyższać planowaną liczbę uczestników, w spotkaniach udział może wziąć udział maksymalnie dwie osoby z danej instytucji bądź firmy. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia list rezerwowych.

Szczegółowe informacje, daty oraz formularze zgłoszeniowe publikowane będą w zakładce: Weź udział w szkoleniach i konferencjach na stronie www.rpo.podkarpackie.pl około dwa tygodnie przed planowaną datą konkretnego spotkania.

Wszystkie materiały szkoleniowe, udostępnione są natomiast w zakładce: Pobierz poradniki i publikacje - Prezentacje. Zachęcamy do ich lektury. 

Szczegółowa lista planowanych szkoleń

Maj:

  • 25 maja - Księgowe zasady rozliczania środków w projektach ERRR w ramach RPO WP 2014-2020

Czerwiec:

  • 7 czerwca - Prawo budowlane po nowelizacji w kontekście wdrażania projektów RPO WP 2014-2020
  • 11 czerwca - Zakaz podwójnego finansowania w projektach EFRR w ramach RPO WP 2014-2020
  • 12 czerwca - Rozliczanie wydatków w ramach projektów finansowanych z EFS z wykorzystaniem systemu SL 2014
  • 14-15 czerwca - Zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności w projektach EFS finansowanych w ramach RPO WP 2014-2020
  • 19 czerwca - Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami - szkolenie odwołane, przeniesione na wrzesień 2018 r. 

    Uwaga! Harmonogram szkoleń może ulec zmianie!