Informacje o szkoleniu

Celem szkolenia jest poznanie przez beneficjentów Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, zagadnień związanych z prawidłowym przygotowaniem i przeprowadzeniem  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z omówieniem aktualnych problemów i bieżącego orzecznictwa.

Dwudniowe szkolenie odbędzie się w dniach 12-13 kwietnia 2018 r. w godz. 9.00 - 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4 (II piętro, sala audytoryjna) 

 

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego. BRAK WOLNYCH MIEJSC!

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu uczestnik zostanie poinformowany mailem. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach, wypełniając odpowiednio formularz zgłoszeniowy. 

Szkolenie poprowadzi pan  Karol Kacprzak - Naczelnik Wydziału Opinii w Urzędzie Zamówień Publicznych w Warszawie, który uczestniczy przy wydawaniu opinii dot. nowelizacji ustawy Pzp (oficjalne stanowiska UZP) oraz posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla zamawiających i instytucji kontrolujących.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Program szkolenia

 • wybrane wyłączenia ze stosowania ustawy PZP.
 • wymagania związane z ustalaniem szacunkowej wartości zamówienia na etapie przygotowania postępowania, podział zamówienia na części na etapie udzielania zamówienia, łączenie i dzielenie zamówień, zamówienia mieszane,
 • wybrane przesłanki wykluczania wykonawców,
 • ocena wiarygodności i spełniania warunków przez wykonawców, nowe spojrzenie na warunki udziału w postępowaniu i ocenę ich spełniania,
 • podywkonawstwo i podmioty trzecie w postępowaniu - orzecznictwo TSUE,
 • przetarg nieograniczony i wolna ręka - stosowanie procedur,
 • elementy elektronizacji zamówień publicznych - obowiązki, przepisy prawa,
 • termin związania ofertą i wadium - orzecznictwo KIO i problemy prawne,
 • wybór najkorzystniejszej oferty - wyjaśnianie treści oferty, poprawki w ofercie, odrzucanie ofert - zmiany w przepisach,
 • unieważnienie postępowania,
 • pytania i odpowiedzi.

Organizator szkolenia

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Al. Łukasza Cieplińskiego 4
Tel. 17 773 60 61
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.