Informacje o szkoleniu

Celem szkolenia jest poznanie przez beneficjentów Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego, zagadnień związanych z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w projektach z współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014-2020.

Szkolenie odbędzie się 6 września 2018 r. w godz. 9.00 - 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Al. Ł. Cieplińskiego 4

 

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu uczestnik zostanie poinformowany mailem. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach, wypełniając odpowiednio formularz zgłoszeniowy. 

Szkolenie poprowadzi pani Joanna Miela - w latach 2015 -2017 koordynatorka ds. równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz członkini grup roboczych przy Ministerstwie Rozwoju ds. równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Ekspert w wielu Komisjach Oceny Projektów w zakresie Integracji Społecznej i Włączenia Społecznego (m.in. w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój). W latach 2010 -2015 opiekun projektów w Wydziale Integracji Społecznej EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie.

 

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest do potencjalnych beneficjentów Osi VII- IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Program szkolenia

  • Niepełnosprawność - jako zjawisko społeczne, w tym aspekt prawny.
  • Szczególne potrzeby wynikające z niepełnosprawności. Niedostosowanie przestrzeni publicznej. Bariery osób z niepełnosprawnością utrudniające im udział w projektach.
  • Idea uniwersalnego programowania, racjonalne usprawnienia i dostępność architektoniczna.
  • Dostępność cyfrowa i komunikacyjna. Dostępne powszechnie narzędzia do przygotowania materiałów zgodnych z standardem WCAG 2.0.
  • Realizacja dostępnych projektów EFS – wytyczne i praktyka realizacji. Wymagania wynikające z wytycznych. Projekty neutralne w EFS – czy są możliwe?
  • Przygotowanie wniosku o dofinansowanie – minimalne wymogi w zakresie opisu realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach EFS.
  • Opis prawidłowej dostępnej rekrutacji do projektu. Organizacja działań bezpośrednich i informacyjno-promocyjnych.
  • Przykłady dobrych praktyk w zakresie dostępnych projektów (przykłady z działań w ramach Osi Priorytetowych VII-IX). Na co zwrócić uwagę podczas realizacji projektów?
  • Pytania i odpowiedzi, dyskusja.

 

Organizator szkolenia

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Al. Łukasza Cieplińskiego 4
Tel. 17 773 60 61
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.