Informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie w zakresie poprawnej realizacji zasady dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020 w kontekście realizowanych projektów współfinansowanych ze środków EFS.

Celem szkolenia jest poznanie przez beneficjentów Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego, zagadnień związanych z praktycznym stosowaniem standardów dostępności w projektach finansowanych ze środków UE.

 

Dwudniowe szkolenie odbędzie się w dniach 21-22 marca 2019 r. w godz. 9.00 - 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. Towarnickiego 3a

 

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego. Uwaga: Brak wolnych miejsc!

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu uczestnik zostanie poinformowany mailem. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach, wypełniając odpowiednio formularz zgłoszeniowy. 

Szkolenie poprowadzi Fundacja „FADO” która zajmuje się szeroko rozumianym badaniem dostępności wszystkiego, co powinno być do dyspozycji osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Fundacja prowadzi szkolenia z zakresu "uniwersalnego projektowania", rozpoznawania i eliminacji barier architektonicznych, komunikacyjnych i osobistych, tworzenia warunków sprzyjających zwiększaniu dostępności usług informatycznych dla niepełnosprawnych czy też sposobów komunikowania się z osobami głuchymi i głuchoniewidomymi.

 

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest do beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

Program szkolenia

Blok I:

 • Standard architektoniczny;
 • Standard transportowy;
 • Standard cyfrowy;
 • praktyczne stosowanie standardów dostępności w konkretnych inwestycjach;
 • weryfikacja założeń projektów pod kątem poprawności zapewnienia aspektu dostępności,
 • wykonanie analizy (audytu) dostępności planowanej w ramach projektu inwestycji infrastrukturalnej,
 • Definicja osoby z niepełnosprawnością;
 • Dostępność na etapie rekrutacji;
 • Planowanie wsparcia dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności;
 • Zasady planowania wsparcia w projektach ogólnodostępnych;
 • Koszty możliwe do finansowania w przypadku projektów skierowanych do osób z niepełnosprawnościami;
 • Mechanizm racjonalnych usprawnień.

Uwaga! - Szkolenie dotyczące standardu szkoleniowego, edukacyjnego i informacyjno-promocyjnego (Blok II) odbędzie w terminie  11-12 kwietnia 2019 r. 

 

Organizator szkolenia

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Al. Łukasza Cieplińskiego 4
Tel. 17 773 60 61
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.