Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie informacyjne, które dotyczyć będzie regulaminu konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-002/15 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.3 Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się w dniu 10 listopada 2015 r. o godz. 10.00 w Sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail pracownika WUP wskazanego w formularzu zgłoszeniowym do dnia 5 listopada 2015 r. Ilość miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu się na spotkanie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w spotkaniu serdecznie zapraszamy!!!

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy(DOC, 161KB)