Informacje o szkoleniach

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu zgłaszanemu przez potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego, Instytucja Zarządzająca podjęła decyzję o zorganizowaniu szkoleń, podczas których omówione zostaną kwestie dotyczące części środowiskowej wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu z działania 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP, Osi Priorytetowej I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka.

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 planuje cztery edycje szkolenia.

Terminy

 • 1 marca 2016 r. – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
 • 2 marca 2016 r. – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
 • 7 marca 2016 r. – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
 • 8 marca 2016 r. – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Dla kogo

Szkolenia adresowane są do MŚP – wnioskodawców w ramach konkursu działania 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP osi priorytetowej I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach w formularzu zgłoszeniowym. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Program szkoleń

Ramowy program szkolenia:

 1. Sposób weryfikacji wniosku w zakresie regulacji dotyczących ocen oddziaływania na środowisko.
 2. Kwalifikacja projektu na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).
 3. Opis procedury uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 4. Dokumenty niezbędne do przedłożenia wraz z wnioskiem w przypadku gdy projekt stanowi przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (§ 2 ww. rozporządzenia).
 5. Dokumenty niezbędne do przedłożenia wraz z wnioskiem w przypadku gdy projekt stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§ 3 ww. rozporządzenia).
 6. Dokumenty niezbędne do przedłożenia wraz z wnioskiem w przypadku gdy projekt nie stanowi przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko a jednocześnie ma charakter infrastrukturalny lub może oddziaływać znacząco na obszary Natura 2000.
 7. Omówienie sposobu wypełnienia dokumentu pn. „Część środowiskowa wniosku o dofinansowanie”

Przewidywany czas trwania szkolenia: od godz. 10.00 do ok. godz. 14.00.

Rejestracja od godz. 9.30

Miejsce szkolenia

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Budynek przy ul. Towarnickiego 3A, 35-010 Rzeszów

Organizator szkoleń

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów
Tel. 17/ 850 17 24; 17/ 747 64 86
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.