Specjaliści Sieci Punktów Informacyjnych zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich. Podczas dyżurów będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia z Funduszy Europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, bezpłatnych szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne.

Terminy najbliższych konsultacji znajdują się na stronie www.fundusze.podkarpackie.pl (link do http://www.fundusze.podkarpackie.pl/index.php/o-sieci-pife/mobilne-punkty-informacyjne/1285-mobilne-punkty-informacyjne-w-wojewodztwie-podkarpackim-marzec-2016-r)